PASENÍ

Sorry, this time in the czech language only... 🙂

 

Čas od času se mě někdo zeptá, jak vlastně funguje ASCA pasení. Aby vše bylo přehledné a na jednom místě, vytvořila jsem tuto stránku, kde bude vše jednoduše popsáno. 

ASCA nabízí vlastní program pasecích závodů a titulů, které mají především podporovat všestrannost australského ovčáka a proto se soutěží na třech druzích hospodářských zvířat – kachnách, ovcích a kravách. Závody probíhají v arénách, kde se plocha, po které se psovod může pohybovat, mění s tím, v jaké třídě tým závodí. Jakýmsi vrcholovým titulem v ASCA pasení je titul “WTCH – Working trial Champion”. Cestu k tomuto titulu se pokusím co nejpřehledněji popsat níže 🙂 

Vedle tradičních trialů pak ASCA nabízí i další typy závodů (farm trial, post advanced,…). Více informací k nich ale až někdy jindy :).

STARTED

V této divizi se psovod může pohybovat po celé ploše arény. Trasa kterou musí kachny, ovce nebo krávy odejít se odlišuje podle toho, jaká je vypsaná trať (“course”). Nejjednodušší jsou tratě A a B, při nichž stačí, aby dobytek obešel arénu dokola (a to buď po směru (B) nebo proti směru hodinových ručiček. Trať A začíná vyzvednutím dobytka z košáru, při trati B jsou zvířata již v aréně. Obě končí jejich zavřením zpátky do košáru. Všechny tratě které ASCA nabízí budou popsány níže.

K tomu aby se pes posunul do vyšší kategorie potřebuje dvě kvalifikační skóre (77 bodů a více), od dvou různých rozhodčích.Sbírání titulů na kachnách, ovcích a kravách však na sobě není zavislé. Mohu tedy mít psa s titulem “Advanced – sheep”, ikdyž ještě nezískal ani jedno kvalifikační skóre na kravách. O jaký typ titulu se jde, poznáte podle malého písmenka za zkratkou “STD = Started trial dog” + s/d/c = “sheep/ducks/cattle” (v překladu ovce/kachny/krávy).

STARTED TRIAL DOG

STARTED TRIAL DOG

STARTED TRIAL DOG

STARTED TRIAL DOG

STARTED TRIAL DOG

STARTED TRIAL DOG

OPEN

Když získáte se svým psem dvě kvalifikační skóre od dvou rozhodčích ve třídě Started, můžete se posunout do kategorie Open. V této třídě je v zadní části arény stanovená linie za kterou již nemůžete (její překročení je penalizováno bodovou ztrátou) a pes tedy musí do určité míry zvládat drivování. Také je zde (v trati A a B) přidána třetí překážka, která se nachází uprostřed arény. Úkolem je buď zavřít dobytek do košáru uprostřed ohrady (trať B) nebo ho provést trychtýřem (trať A). Pro získání titulu z třídy open platí stejné podmínky jako pro třídu started. Opět potřebujete dvě kvalifikační skóre od dvou rozhodčích. Pro každý druh zvířat se tituly počítají zvlášť. A získání tohoto titulu značí zkratka “OTD = open trial dog” – opět s malým písmenkem (“s/d/c”) nakonci. 

OPEN TRIAL DOG

OPEN TRIAL DOG

OPEN TRIAL DOG

OPEN TRIAL DOG

OPEN TRIAL DOG

OPEN TRIAL DOG

ADVANCED

Jedná o nejvyšší třídu běžně vypisovanou na ASCA trialech (poté je zde ještě divize “Post Advanced” – o té až někdy příště :-)). Psovod se může pohybovat max do první poloviny arény (v závislosti na typu trati) a pes již tedy musí drivování ovládat velmi dobře. Oproti trialům na louce je zde ale výhoda toho, že dobytek lze drivovat podél plotu (alespoň na tratích A a B). Poté co pes získá všech 6 potřebných kvalifikačních běhů (na každém druhu zvířat) mu je udělen titul WTCH = Working trial Champion – který se píše před jméno. Pro zisk tohoto titulu je tedy potřeba absolvovat minimálně 18 běhů (6 v třídě started, 6 v třídě open a 6 v třídě advanced)

ADV. TRIAL DOG

ADV. TRIAL DOG

ADV. TRIAL DOG

ADV. TRIAL DOG

ADV. TRIAL DOG

ADV. TRIAL DOG

WORKING TRIAL CHAMPION

Poté co pes sesbírá všechny potřebná kvalifikační skóre ve třídě advanced mu je automaticky udělen titul Working Trial Champion. Přehled všech psů s tímto titulem naleznete zde

ZÁVODY

Kam na závody, jak se na ně přihlásit a něco základního k jejich organizaci a pravidlům se dozvíte níže.

Opět upozorňuji, že se nejedná o oficiální výklad pravidel :-).

KAM NA ZÁVODY

 

ASCA závody v pasení jsou v Evropě organizovány několika kluby – WEWASC (Rakousko, Německo), DWAS (Nizozemsko), WASIC (Itálie), FINASC. Přehledný kalendář se všemi závody které se v Evropě organizují bohužel dnes neexistuje, termíny akcí má každý klub vypsán na vlastních webových stránkách. 

Místa kde se trialy uskutečňují se také stále střídají a v zásadě jde v Německu o Hösbach a Wröhm, v Rakousku o Ritzendorf a v Nizozemí o Hoornstenzwaag. 

JAK SE NA ZÁVODY PŘIHLÁSIT 

K přihlášení na závody je nutné použít a vyplnit oficiální ASCA přihlášku pro pasení (ke stažení např. zde). Přihláška se posílá poštou (emailem nebude akceptována) a v propozicích („Premiums“) je stanoveno datum od kdy do kdy se přihlášky přijímají:

„Entries: will start on June 10th. No entries are accepted before June 10th, 2019. No entry’s accepted per email“

V tomto případě lze tedy přihlášky posílat od 10. června. Při posílání přihlášky počítejte s tím, že Vám ji nikdo nepotvrdí. Já tedy pak ještě pro jistotu píšu kontrolní zprávu, zda-li dorazila v pořádku. Pokud se běhy nezaplní je možnost přihlásit se ráno v den závodu.

K tomu, aby pes mohl na závodech startovat, nemusí být nikde registrovaný. Pokud ale chcete sbírat tituly je nutné mít psa registrovaného buď pod ASCA (již od chovatele, případně lze registraci při součinnosti chovatele dodělat) nebo můžete zažádat o „tracking number“ (pro australské ovčáky i další plemena). U pasení je ještě omezení na plemena, která se mohou závodů zúčastnit. Jejich výpis naleznete zde.

Brzy se pokusím doplnit, jak přihlášku správně vyplnit. Zde je přihláška ke stažení.  

 

PRŮBĚH ASCA TRIALU

Na závěr bych ráda přidala něco k tomu, ASCA závody vnímám já 🙂

ASCA akce jsem si rychle oblíbila, nicméně na rovinu si nemyslím, že by ASCA tituly cokoli vypovídali o tom, jak je pes zdatný v pasení. Pokud psovod ví, kam se postavit a umí číst dobytek, odejde WTCH i se psem bez instinktu. I proto pokud budete shánět štěně australského ovčáka, spíše než na tituly v rodokmenu se koukejte na videa předků – řeknou Vám mnohem více 🙂

Mě ASCA baví především kvůli lidem, kteří se tam scházejí a možnosti zapást si na kravách a kachnách. V letošním roce jsem také poprvé vyzkoušela “ASCA Farm trial”, který mě vzhledem k počtu úkolů které musíte splnit, baví o dost více.

ASCA den začíná „handlers meetingem“, kde se dozvíte pořadí jednotlivých běhů a startovní číslo, které bylo vašemu psu přiděleno. V rámci jednoho dne probíhají defacto dva trialy – „AM“ a „PM“. Pokud tedy jsou pozvaní dva rozhodčí, můžete titul získat během jednoho dne a na další den se už nahlásit o třídu výš. Jen dávejte pozor při vyplňování přihlášky, abyste se nenahlásili k rozhodčímu, od kterého již “one leg” (kval. skore) máte. To jestli jste se kvalifikovali nebo ne se dozvíte nakonci, při vyhlášení. Každý kdo získá potřebné kvalifikační skóre získá zelenou stužku, k tomu je ještě oceněno 1. (modrá st.), 2. (červená st.), 3. (žlutá st.) – 4. místo (bílá st.).

Při příchodu do arény se nejprve nahlásíte u rozhodčího – důležité je hlavně startovní číslo (+ jméno psa) a třídu ve které startujete. Pak už jen počkáte až budete mít dobytek připravený a můžete začít.  Na překonání tratě máte cca 10 minut. Tři minuty před koncem pak dostanete “varování”. Pokud tedy neschytáte těžší krávy nebo kachny které se Vám oddělují, máte na překonání tratě dostatek času 🙂

Tak hodně štěstí! 🙂